Svensk arbetsmarknad i god form

Det politiska året har till stor del präglats av snack om hur dåligt med arbeten det finns både i och utanför Sverige. Nästan dagligen talas det om den europiska krisen och även om hur arbetslösheten bland unga vuxna är brutal i vårt land. Samtidigt har man målat upp en bild av att Sverige befinner sig i ett sällan skådat läge och att det är värre nu än någonsin tidigare. Men se detta är inte helt en korrekt bild som återgetts. Arbetslösheten minskade relativt sett under både Juni och juli detta år jämfört med förra året.

Nu är det visserligen ingalunda som så att allt är frid och fröjd på arbetsplatserna, det råder en fortsatt ovisshet inför framtiden och arbetslösheten är fortsatt mycket stor. Ett bevis på detta är de många svenskar som flyttar till andra länder som t.ex. Norge för att de upplever det vara svårt att få arbete inrikes. Samtidigt kan man inte annat än konstatera att regeringen gjort och gör ett ganska bra jobb trots tuffa tider. Om det fortsätter på detta vis, kan man inte annat än undra hur valet 2014 kommer gestalta sig.

norska jobb

Nya problem växer fram

Tyvärr handlar problemen på arbetsplatser inte enbart om att det saknas arbeten. En betydligt större utmaning för Sveriges politiker är att försöka förhindra att klasskillnaderna växer sig större och större. I takt med att det fackliga inflytandet förminskats har ett vakuum uppstått. Idag är det till stor del privata initiativtagare som sätter upp spelreglerna för respektive arbetsplats och det gäller inte minst lönesättningen. Vi måste få till ett system som ger trygghet på arbetet utan att det tar kol på företagandet. Kanske finns ett behov av fler kollektivavtal också på den privata arbetsmarknaden.