Ny farlig trend bland unga ”de lånar pengar till hyran”

Tiderna förändras och de senaste åren har inneburit stora prövningar för svenska ungdomar. Med en sval arbetsmarknad tvingas många ynglingar söka sig utomlands för att arbeta och satsningen på jobbresor till bland annat Norge har blivit något av en vardagsföreteelse.   Ändå är det långt ifrån alla ungdomar som har ett regelbundet arbete att gå till.

Utslagningen har redan börjat sätta spår i ungdomarnas livsmönster. Bland annat har det blivit vanligt att ta lån i slutet av månaden för att få ekonomin att gå ihop, rädslan för att man skall råka i klorna på inkassobolagen är inget som avskräcker, detta trots att statistiken visar hur andelen ärenden som går till kronofogden ökat i mycket rask takt.

På olika nätsidor kan myndiga personer göra en onlineansökan och får sedan pengarna överförda direkt till bankkontot. Att processen är så snabb tror experter är en av flera anledningar till varför just snabblånen ökar. Andra anledningar tros vara att dagens ungdom ser på tillvaron på ett annat vis än vad tidigare generationer gjort. ”Man är helt enkelt mer flexibel och riskbenägen idag. De lånar pengar till hyran och ser inte detta som något problem, utan snarare som en möjlighet.” , säger Björn Lofot låneexpert på bankunionen.