Hushållens skulder fortsätter skena i och med räntesänkning

Det är grus i maskineriet när det gäller svensk ekonomis tillväxt. Inflationstakten är i det närmaste obefintlig och därför valde Riksbanken tidigare i månaden att agera genom att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter. Nu hoppas ekonomiexperter att räntesänkningen innebär en injektion för den svenska marknaden och att ekonomin får en skjuts i rätt riktning.

Lägre ränta innebär normalt att företag får bättre tillgång på kapital samtidigt som det konsumeras mer av privatpersoner. Ett problem med att hålla räntorna nere, är att skuldbördan normalt växer, då det är billigt att låna vilket i sin tur leder till minskad amorteringsvillighet. Redan idag är hushållens skuldnivåer rekordhöga och de väntas fortsatt öka med nuvarande räntenivåer.

ökad skuldbörda